22 ก.ย. 59 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล World-class standard school ระดับ ScQA (School Quality Award)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา คณะผู้บริหารและครู เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล World-class standard school ระดับ ScQA (School Quality Award) หรือ รางวัลโรงเรียนแห่งคุณภาพ ดังต่อไปนี้
1. ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2. นายสำเริง บัวนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
3. นายเอกพนธ์ อินทรพิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
4. นางบุญมี ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
5. นางนิศารัตน์ ฟุ้งขจร ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
6. นางละอองศรี สุวินัย ครูโรงเรียนราชวินิต
7. นางประไพศรี เนาวบุตร ครูโรงเรียนราชวินิต
8. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย ครูโรงเรียนราชวินิต
การเข้ารับการประเมินนั้นโรงเรียนนนทรีวิทยาได้นำเสนอการปฏิบัติงานและการจัดนิทรรศการทั้ง 7 หมวดให้แก่คณะกรรมการการประเมินได้พิจารณา ตั้งแต่เวลา 12.30 น.- 15.00 น. ณ หอประชุมมุนินทร์มนา โรงเรียนนนทรีวิทยา    ดูภาพเพิ่มเติม

Post Author: admin