29 ก.ย. 59 งานเกษียณอายุราชการ ปี 2559

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ดร.บรรเจิด ปรีดาวิภาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ ” จากใจที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณอย่างภาคภูมิ ” แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณ รำลึกถึงคุณความดีที่เคยสร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีรดน้ำและการมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ การรับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดงจากคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ณ หอประชุมสุริยาฉาย โรงเรียนนนทรีวิทยา ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 21.00 น.

Post Author: admin