3 ต.ค. 59 ประชุมหลอมแผนโครงการ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาจัดประชุมหลอมแผนโครงการ ครั้งที 1 โดยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ แผนงานกลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อเวลา 13.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอดิศร ใสสุก

Post Author: admin