6-7 ต.ค. ถต ประชุมพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2 โดยมี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ แผนงานกลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมกัน โดยประชุมในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 และ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอดิศร ใสสุก

 

Post Author: admin