20 ต.ค.59 คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนนนทรีวิทยา จัดทำริบบิ้นสีดำและประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยนางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา พร้อมด้วยครู แม่บ้าน และนักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ไว้สำหรับบริการแก่ประชาชน และประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post Author: admin