23 ต.ค. 59 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยนางจอมขวัญ  จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช  ณ  พระบรมรูปทรงม้า

 

Post Author: admin