27 ต.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ เป็นวิทยากร การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้จัดการเรียนรู้ได้หลักการ แนวคิด การการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปปรับใช้กับกิจกรรมของตนเอง ณ หอประชุมมุนิทร์มนา ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

Post Author: admin