31 ต.ค. 59 พิธีกล่าวคำอำลานางสาวภูริตา มีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานใน โดยพิธีจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin