3 พ.ย. 59 แจกโบว์สีดำไว้ทุกข์ให้ประชาชนทั่วไป ณ ชุมชนตลาดนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายปรีชา สิทธิเชียงพิณ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันแจกจ่ายโบว์สีดำไว้ทุกข์ให้ประชาชนทั่วไป ณ ชุมชนตลาดนางลิ้นจี่ เขตยานนาวาจำนวน 450 ชิ้น

Post Author: admin