16 พ.ย. 59 16 พ.ย. 59 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2559 คณะผู้บริหาร  ครูและนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบารตรพระสงฆ์ 9 รูป  ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post Author: admin