22 พ.ย. 59 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธาน ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่งอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที การปลูกต้นราชพฤกษ์ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การทำจิตอาสาและศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post Author: admin