25 พ.ย. 59 กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษาและการแสดงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัด

โดยดร.บรรเจิด ปรีดาวิภาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเข้าร่วมพิธี ทุกคนนั้นพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาทีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเดินขบวนพาเหรด ขบวนกองเกียรติยศ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “อย่าทำให้พ่อร้องไห้” เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงของตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์แต่ละคณะสีเรื่อง”พระมหาชนก” บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มีแนวคิดสำคัญของเรื่องคือ มุ่งสอนให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเพียรเพื่อที่จะฝ่าฝันทุกอุปสรรคให้ผ่านพ้น การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่แข่งขันชนะในประเภทต่างๆ

Post Author: admin