30 พ.ย. 59 บริการแจกน้ำดื่มให้แก่ประชาชน ณ สนามหลวง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยคุณครูปรีชา สิทธิเชียงพิณ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูเกียรติพงศ์ สมศรีและคุณครูประเสริฐ สำเภารอด คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันบริการแจกน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post Author: admin