13 ธ.ค. 59 ต้อนรับนางสาววัชรวีร์ ธนกิจชัยสิทธิ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้เป็นประธานในการต้อนรับนางสาววัชรวีร์ ธนกิจชัยสิทธิ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี( คอมพิวเตอร์ ) โดยมีรองผู้อำนวยการ คุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมการต้อนรับคุณครู  ณ ห้องประชุมอดิศรใสสุก

Post Author: admin