14 ธ.ค. 59 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนายโกษา แพทย์รังษี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนายโกษา แพทย์รังษี สามีนางวราภรณ์ แพทย์รังษี คุณครูกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการสวดพระอภิธรรมศพ  ณ วัดศรีเอี่ยม  กรุงเทพมหานคร

Post Author: admin