21 ธ.ค. 59 กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนนนทรีวิทยา ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ ประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน

Post Author: admin