22 ธ.ค. 59 รับมอบหมวกกันน็อคจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ได้รับมอบหมวกกันน็อคสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 100 ใบ จากบริษัททิพยประกันภัย จำกัด เพื่อให้ทางโรงเรียนมอบแก่นักเรียนและบุคลากรที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในการสวมใส่สร้างความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น ตามนโยบายกิจกรรมส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ของบริษัท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบริษัททิพยประกันภัย จำกัดเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์

Post Author: admin