24-25 ธ.ค. 59 สอบ 9 วิชาสามัญ

เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้เป็นสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

Post Author: admin