12 ม.ค. 2560 นิทรรศการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพแก่นักเรียนชั้น ม.3

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆมาให้คำแนะนำ เสนอทางเลือกการศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin