20 ม.ค. 60 อวยพรนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ (เน็ตบอล) ครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้ให้โอวาทและอวยพรนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ (เน็ตบอล) ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560

Post Author: admin