30 ม.ค. 60 เตรียมงานนนทรีนิทรรศ ’59

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นำโดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ดำเนินการจัดเตรียมงานนนทรีนิทรรศ ’59 โดยการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin