14 ก.พ. 60 รับการประเมินตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา และคณะกรรมการการดำเนินงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับการประเมินตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระยะที่ 2 จากดร.ศัณสนีย์ กีรติวิรยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคณะ ณ ห้องประชุมอดิศรใสสุก ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

 

 

Post Author: admin