16 ก.พ. 60 มอบธงโรงเรียนแก่ประธานนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้มอบธงโรงเรียนแก่ประธานนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาที่ผ่านการเลือกตั้งจากนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมทั้งมอบธงคณะสีให้แก่ประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้กำลังใจและชื่นชมแก่คณะกรรมการนักเรียนที่มีความเสียสละช่วยงานโรงเรียน

 

Post Author: admin