14-16 ก.พ. 60 จัดกิจกรรมติว O-Net ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมติว O-Net ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

 

Post Author: admin