17 ก.พ. 60 พิธีอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดพิธีอำลาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ได้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักเรียนระดับชั้นอื่นร่วมกันแสดงความยินดี ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin