1 มี.ค. 60 กิจกรรมค่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้เดินทางไปเยี่ยมการจัดกิจกรรมค่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 1 มีนาคม 2560 ณ เจริญรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

 

Post Author: admin