3 มี.ค. 60 แสดงความขอบคุณแด่คุณสุรพล นิยมมาลัย ผู้มีอุปการคุณบริจาคทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาและคณะ ได้มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่คุณสุรพล นิยมมาลัย ผู้มีอุปการคุณบริจาคทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนนทรีวิทยาอย่างต่อเนื่อง ณ บริษัท ส ไทยสงวนอินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด เขตยานนาวา กทม.

Post Author: admin