16 มี.ค. 60 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานพิธีเปิด ได้รับการประเมินจากนางพิชญ์มณฑ์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพการศึกษา สพม.2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนนนทรีวิทยา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา

Post Author: admin