20 มี.ค. 60 อบรมครูผู้ช่วย

  • ่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีครูผู้ช่วยโรงเรียนนนทรีวิทยาจำนวน 8 คนเข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

Post Author: admin