20 มี.ค. 60 การแข่งขันกีฬาครูคุรุสัมพันธ์ สหวิทยาเขตราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สหวิทยาเขตราชนครินทร์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูคุรุสัมพันธ์ สหวิทยาเขตราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  จากการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความรักและความสามัคคีกันภายในสหวิทยาเขตราชนครินทร์ และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยมีโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชนครินทร์เข้าร่วมทั้งหมด 5 โรงเรียนด้วยกัน คือ

  1. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
  2. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  3. โรงเรียนนนทรีวิทยา
  4. โรงเรียนยานนาเวศวิทยา
  5. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

 

Post Author: admin