25 มี.ค. 60 แชมป์การแข่งขันเนตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาสามารถทำผลงานคว้าแชมป์ใน การแข่งขันเนตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” ที่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 -25 มีนาคม 2560 ณ โรงยิมฯ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จัดการแข่งขันโดย โรงเรียนชุมพรศึกษา การแข่งขันในครั้งนี้ ว่าที่ รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้เดินทางไปให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูฝึกซ้อมและนักกีฬา ทั้งนี้ นายสุรชัย จังธนสมบัติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยังได้รับโล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น และนางสาว ภุมรินทร์ รื่นหาญ นักเรียนระดับชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

 

Post Author: admin