29 มี.ค. 60 รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 3 ดาว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นายเชษฐา บุญสมยา นางสาวคณิตา ซากัน ตัวแทนครู และนายธนากร บุญน้อม ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมพิธีประกาศผล และมอบรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 โดยนายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดและการมอบรางวัล ในปีการศึกษา 2559 นี้โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 3 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Energy Mind Award 2016 และได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ห้องคอนแวนชั่น A-D

Post Author: admin