31 มี.ค. 60 พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคุณชัชวาล ปรีดาวิภาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในช่วงท้ายของพิธีการได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้เกิดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีความสุข ความเจริญต่อไป ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin