31 มี.ค. 60 กีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่นนทรีงาม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่นนทรีงามเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูอาวุโสซึ่งเป็นอดีตครูโรงเรียนนนทรีวิทยาและคณะครูและบุคลากรโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นตัวแทนรับมอบในโอกาสที่คณะครูอาวุโสได้มอบศาลาเรือนนทรีงามให้แก่โรงเรียนนนทรีวิทยา และในกิจกรรมนี้ได้มีการแข่งขันกอล์ฟ เปตอง ปิงปอง แบดมินตัน วอลเลย์บอล และในเวลา 17.00 น. ได้เลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันระหว่างคณะครูอาวุโสและคณะครูบุคลากรปัจจุบัน ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin