12 เม.ย. 60 รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมุนินทร์มนา ดำเนินการโดยคณะกรรมรับรายงานตัวนักเรียนชี้แจงรายละเอียดการกรอกรายละเอียด การเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามกำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาในวันที่ 19 เมษายน 2560

 

Post Author: admin