1 ส.ค. 59 การประชุมคู่เทียบโรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้เป็นประธานการจัดประชุม เรื่อง คู่เทียบโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างโรงเรียนนนทรีวิทยาและโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมอดิศรใสสุก

Post Author: admin