ติดต่อโรงเรียน

high-school-icon-png-8

โรงเรียนนนทรีวิทยา
เลขที่ 139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

email : thenonsiwitthaya@gmail.com     nonsiwitthaya@nonsi.ac.th
โทรศัพท์ : 022862105, 0228
โทรสาร : 022870729

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงเรียนนนทรีวิทยาtel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: admin