21-27 เม.ย. 60 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 21-27 เมษายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นการสอนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในปีการศึกษา 2560 ดำเนินการสอนทั้งสิ้น 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์

Post Author: admin