15 พ.ค. 60 กิจกรรมปฐมนิเทศ “สู่ร่มนนทรี”

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ “สู่ร่มนนทรี” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริหาร คณะครูและสภานักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่และเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆของโรงเรียน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมสุริยาฉาย ตั้งแต่เวลา 8:00 น.-16:00 น.

Post Author: admin