15 พ.ค. 60 ผลผลิตจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ จัดจำหน่ายผลผลิตผักปลอดสารจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ลานวิชาการ โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและบุคลากร ร่วมกันอุดหนุนผลผลิตของโรงเรียนจนหมดอย่างรวดเร็ว

Post Author: admin