2 ส.ค. 59 แนะนำการลงประชามติ

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมแนะนำการลงประชามติ

โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานบุคคล

Post Author: admin