3 มิ.ย 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายม พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาเข้าร่วมจำนวน 50 คน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายม พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 50 คน

 

 

Post Author: admin