4 ส.ค. 59 มอบรางวัลกิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งแข่งขันเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 โดยนางสาวภูริตา มีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นผู้มอบรางวัล

Post Author: admin