5 มิ.ย. 60 รับมอบทุนการศึกษา จากวัดปริวาสราชสงคราม

เมื่อวันที่ p เวลา 09.00น.โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม พระราชพัฒนากร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนนทรีวิทยาจำนวน 10 ทุนเป็นเงิน 30000บาท รับมอบโดยนางสาวสุวภี อุ้ยนองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงานแนะแนว

Post Author: admin