6 มิ.ย. 60 กิจกรรมอำลานักเรียนแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมอำลา Ms.Oceane Ducruet นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส จากสโมสรโรตารี ที่ได้มาศึกษาที่โรงเรียนนนทรีวิทยาเมื่อปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา พร้อมทั้งได้ลาผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อกลับประเทศ

Post Author: admin