7 มิ.ย. 60 ได้ต้อนรับครูใหม่ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีได้ต้อนรับครูใหม่ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดส่งครูอาสาสมัครจีน จำนวน 3 คน คือ Ms.Duan Yuxiao ,Ms. Fan Jing ,Ms.Ding Yu jiao มาปฏิบัติการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา ตลอดปีการศึกษา 2560

Post Author: admin