13 มิ.ย. 60 งานธนาคารขยะรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 งานธนาคารขยะรีไซเคิลได้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยนักเรียนคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลให้บริการ

Post Author: admin