12 มิ.ย. 60 มอบดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาโดยนางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายปรีชา สิทธิเชียงพิณ คุณครูผู้ดูแลสภานักเรียนและตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน ได้มอบดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) ที่คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาร่วมกันประดิษฐ์ จำนวน 300 ดอก ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

Post Author: admin