14 มิ.ย. 60

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประดิษฐ์พานไหว้ครูสำหรับใช้ในพิธีไหว้ครูในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมุนินทร์มนา โดยใช้เวลาในการะประดิษฐ์พานไหว้ครูตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

Post Author: admin