15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในพิธี โดยคณะผู้บริหารคุณครูที่ปรึกษาและนักเรียนทุกห้องเรียนเข้าร่วมพิธี พิธีแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่หนึ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,5 และ 6 เวลา 7.50 น. และรอบ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1,2 และ 4 เวลา 12.30 น. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณและการแสดงตนว่าเป็นศิษย์ของคุณครู ณ หอประชุมสุริยาฉายการ

Post Author: admin